Правила прийому до закладу

Відповідно до Закону України Про освіту, Положення про заклад освіти, Статуту закладу

 

1. Зарахування учнів до всіх класів закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 9м.Ковеля здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

2. Керівник закладу зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрішнього порядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.

3. Зарахування учнів до закладу здійснюються, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника.
Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу).
До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні ж розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

4. У разі звернення батьків особи з особливими новітніми потребами заклад освіти створює умови для навчання відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням індивідуальних потреб і можливостей дитини.

5. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена.

6. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

7. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне право на освіту.

8. Переведення учнів закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН.
У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.
У разі переходу учня до іншого закладу освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого закладу освіти.

 

Наказ МОН від 16.04.2018 № 367 “Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти.”

© Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №9 м. Ковеля