Освітні програми

Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями результатів навчання. Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт загальної середньої освіти відповідного рівня.

 Навчальні програми предметів та курсів створюють вчителі (самостійно або об’єднавшись) на основі Стандарту, або за зразком типової (модельної) навчальної програми

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ 1-4 КЛАСІВ

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ 5-9 КЛАСІВ

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ КУРСІВ ЗА ВИБОРОМ, ФАКУЛЬТАТИВІВ

НАСКРІЗНІ ЗМІСТОВІ ЛІНІЇ

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ НА САЙТІ МОН

© Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №9 м. Ковеля